Retourneren Topdrinks

Retour online aanmelden

Wil je een product retourneren? Controleer of je aan de onderstaande voorwaarden kunt voldoen. Terugbetalingen worden uitsluitend verricht nadat de goederen zijn ontvangen in ons magazijn en financieel zijn verwerkt. Via onderstaande knop kun je de retour aanmelden:

Voorwaarden om artikelen te retourneren:

Weet je zeker dat je het product wilt retourneren en niet wilt houden? Dan heb je het recht om deze te retourneren (geen gepersonaliseerde artikelen) en alleen zolang je alles in originele staat houdt.

Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen de tijd om je product retour te melden. 

Dit betekent het volgende:

  • Producten zijn ongeopend.
  • De labels op en aan de producten zijn onbeschadigd.
  • Zorg ervoor dat de producten in de originele verpakking zitten.
  • Wees zuinig op de producten zodat deze onbeschadigd bij ons terug komen.
  • Gepersonaliseerde artikelen kun je helaas niet retour sturen.
  • Let op: Zorg dat de adressticker met jouw adres & barcode die wij op het pakket geplakt hebben onleesbaar is zodat het pakket niet nogmaals bij je wordt geleverd.
  • Als koper ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de producten onbeschadigd bij ons aankomen. Pak je bestelling opnieuw in en gebruik een stevige verpakking, net als de originele verpakking. Op deze manier wordt de kans op schade zo laag mogelijk gehouden.

Als je jij bestelling of een deel ervan wilt retourneren, bijvoorbeeld omdat je het verkeerde product of de verkeerde hoeveelheid heeft besteld, ben je verantwoordelijk voor de verzendkosten voor de retourzending.

Wanneer je als koper je bestelling, of een gedeelte hiervan, retour stuurt, is het risico voor de koper. Dit houdt in dat Topdrinks niet aansprakelijk is voor het beschadigen en/of verlies van je geretourneerde producten. Bewaar dan ook de Track & Trace code van je retourzending goed.

Zodra wij je retourzending hebben ontvangen wordt het door jou betaalde aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan je terugbetaald.

Wanneer je een verkeerd product hebt ontvangen of het bestelde product is bij ontvangst beschadigd, neem dan contact op met onze klantenservice voordat je de producten retour stuurt. Vermeld hierbij je ordernummer, de reden van retour en voeg een foto toe van het betreffende product en/of beschadiging.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag:

Voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Voor overeenkomsten waarbij u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons DistrElux B.V. (Rondeboslaan 35, 9936 BJ Delfzijl, + 31 858 082 155, info@distrelux.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  • Alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft.

Herroeping is niet mogelijk bij geopende flessen of flessen waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Retouradres

Het adres waar de retourzendingen naartoe zullen gaan is:

Topdrinks
Spoorhavenweg 25
9649 JR Muntendam
Nederland

Het onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform)

Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) is een officiële website die door de Europese Commissie beschikbaar is gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken. Het ODR-platform helpt consumenten en handelaren hun geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter.

Wanneer u een klacht heeft, of van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, willen wij u vragen om allereerst contact met ons op te nemen via info@topdrinks.be. Wij hopen u bij te kunnen staan en uw klacht op te kunnen lossen alvorens u een klacht indient via het ODR-platform.

Wij hebben service hoog in het vaandel staan en willen onze dienstverlening continue blijven verbeteren. Wij hanteren dan ook de hoogste norm als het gaat om het beheren en oplossen van eventuele vragen en/of klachten van onze klanten. Mocht u toch van mening zijn dan wij uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld en wilt u een consumentenklacht indienen, dan willen wij u doorverwijzen naar de website van het ODR-platform.